İHRACAT LOGOLAR

” Turkey Discover The Potential “

MENÜ
HİZMETLER
BAŞVURULAR
KATALOGLAR

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

Endüstriyel Arıtma Nedir ?

Endüstriyel atık su, yeniden kullanılmadan ve deşarj edilmeden önce bazı önemli arıtma prosesleri ile arıtılması gerekmektedir. Kirleticileri gidermek ve atıksu oluşturan kuruluşların T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) standartları deşarj limitlerini sağlamak için endüstriyel atık su arıtma sistem ve tesisleri gereklidir. Atık su arıtması ayrıca kuruluşların endüstriyel işlemlerinde suyun tekrar kullanılmasını sağlayarak ve atık işleme maliyetlerini en aza indirerek tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Örnek Proje Resimleri

Uygulanan Bazı Atık Su Sektörleri

  • Tekstil Sanayi Tesisleri (Boya, Denim …)
  • Meyve İşleme ve Üretim Tesisleri
  • Maden Sanayi ve İşleme Tesisleri
  • Kimya Sanayi
  • Boya ve Hammadde Üretim Tesisleri

Endüstriyel Arıtmanın Faydaları

  1. Atık su arıtma, çevreye yayılan atık miktarını azaltır
  2. Su kirliliği nedeniyle su kaybı azaltılabilir veya ortadan kalkar
  3. Potansiyel olarak zararlı kirleticiler çevreye salınmaz
  4. Atık imhası maliyetleri önemli ölçüde azaltır.
  5. SKKY standartları karşılanabilir ve korunabilir ve uyumluluk sürekli izlenebilir,

Başlıca hizmet alanlarımız ; mezbaha atıksu arıtma tesisleri, süt üretme ve entegre tesisleri, ağır metal giderim sistemleri, meyve işleme atıksu arıtma tesisleri, susam ve helva üretim arıtma tesisleri, tekstil, denim ve boya atıksu arıtma tesisleri proje, tasarım, arıtma ekipmanları üretimleri, uygulama, arıtma tesisi devreye alma, periyodik kontrol ve işletme hizmetleri sunmaktayız.

Menü