Kläranlagen der Textilindustrie

Startseite » Unsere Leistungen » Kläranlagen der Textilindustrie
Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

TEKSTİL SANAYİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Tekstil Atıksu Boyahane

Tekstil Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri ; Proseslerinde uzman olan kadromuz ile kasar, boyahane, denim gibi proseslerden kaynaklı atık suların arıtılması ve geri kazanımı konularında sistem ve tesisler tasarlıyoruz.

Tekstil endüstrisinden kaynaklı atık sular yüksek oranda kirlik içermektedir. Tekstil fabrikaları genelinde veya boyahane tesislerinden gelen atık suların doğru prosesler kullanarak arıtılması veya geri kazanımı tecrübeye dayalıdır. Proseslerde kullanılan boya içeriği, kullanılan kimyasallar ve atık suyun sıcaklığı biyolojik arıtma ve kimyasal arıtma şartlandırılması için önem arz etmektedir.

TEKSTİL SANAYİ ATIKSU KARAKTERİ

Tekstil Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri, Biyokimya alanında yapılan çalışmalar, teknolojinin ilerlemesi ve yeni malzemelerin kullanılması arıtma derecesini yükseltmiştir. Tekstil sektörü de bu gelişmelerden payım almış ve özellikle boyama, yıkama ve apreleme ünitelerinde çok değişik maddelerin kullanılmaya başlanmıştır. Bu da atık suyun yapısının iyice kompleks hale gelmesine neden olmuştur.

Tekstil endüstrisi atık sularında bulunan kirleticiler, biyolojik oksijen ihtiyacı(BOİ), kimyasal oksijen ihtiyacı(KOİ), askıda katı madde(AKM), yağ ve gres, fenol, siyanür, klor, sülfür, sülfit, krom, pH değeri ve renk değişimidir. Görüldüğü gibi, tekstil atık suyu kirletici olarak metalik, organik ve genel kirleticileri içerir. Böylece atık sudaki azot, fosfor ve zehirli organik maddeler, çözünmesi güç organik maddeler, ağır metaller ve çözünmüş inorganik katı maddelerin de arıtılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır

TEKSTİL SANAYİ ATIKSU ÖRNEK PROSESİ

Kaba ızgara ve otomatik temizlemeli ince ızgaradan geçerek, atıksu toplama havuzunda (Dengeleme)  toplanır, buradan pompa ile nötralizasyon havuzuna alınmaktadır. Bu havuzda pH ayarlaması yapılan atıksu, havalandırma havuzuna alınır. Burada kimyasal besin maddesi ilave edilen atık suda, biyolojik ortam oluşturulur. Bu havuzda 4 adet yüzeysel aeratör (havalandıncı) veya blower yardımı ile havalandırılan atık suda mikroorganizmalar gelişir ve verilen oksijeni kullanarak aktif çamur oluşur. Bu aktif çamur-su karışımı, durultma havuzuna alınır. İçindeki çamuru tabana çökelen atık sular, üst kısımdaki savaklardan alınarak deşarj edilir.

Tekstil Atık suyu Çamur Bertarafı

Havuz tabanına biriken çamurun bir kısmı, kullanılmak üzere havalandırma havuzuna, geri kalan fazla çamur ise çamur yoğunlaştırma havuzuna gönderi lir. Burada işlem gördükten sonra %97 su içeren çamur, filtre presten geçirilir ve içindeki su %75 e düşürulür. Filtre presten alınan çamur kekleri, önce çamur kurutma yataklarına, oradan da tesis dışına uzaklaştırılır. Filtre presin süzüntü suları ve çamur yoğunlaştırma havuzu üst suları, atıksu toplama havuzuna gönderilir.

TEKSTİL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ÖRNEK PROJELER

Menü