Durabilitate

Pagina Principala » Durabilitate
Anmeksan Kalite
Turkey Anmeksan

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik
Anmeksan Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

 1. Yoksulluğu her yer her yönü ile sona erdirmek.
 2. Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini sağlamak, herkesin sağlıklı ve besleyici yiyeceklere ulaşmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek.
 3. Sağlıklı yaşam koşulları korumak ve her yaşta herkes için eşit yaşam ile sağlıklı olmayı benimsemek.
 4. Tüm insanlar için kapsayıcı ve iyi eğitimin sağlanması ve hayat boyu eğitim olanaklarının desteklenmek.
 5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarının toplum içindeki yerlerini güçlü kılmak.
 6. Herkes için temiz su, güvenli ve hijyenik altyapıya ile erişiminin sağlanması.
 7. Herkes düşük maliyetli, güvenilir ve süründürülebilir temiz ve modern enerjiye ulaşımı sağlanmalı.
 8. Devamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, verimli ve uygun çalışma koşullarını oluşturmak.
 9. Dayanıklı bir altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve süründürülebilir sanayileşme ve inovasyonu desteklemek.
 10. Ülkeler arası ve ülke içindeki kişiler arasında eşitsizliği azaltmak.
 11. Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek.
 12. Sürdürülebilir üretim ve tüketimin sağlanmasının yanında gıda atıkları ve israfın durdurulmasını sağlamak.
 13. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil ve hızlı ulaşılabilir çözümler üretmek.
 14. Okyanusları, denizleri ve sualtı yaşamını korumak ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde kullanmak.
 15. Ekosistemi korumak verilen zararları gidermek ve sürdürülebilir kullanım ortamlarını sağlamak ve içinde yaşayan canlı türlerini korumak, çölleşme ile savaşmak, toprak verimliliği ve bio çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek.
 16. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde barış içerisinde ve kapsayıcı toplumları desteklemek, herkes için adalet sağlamak, her seviyede hesap verilebilirlik ilkesine sahip verimli ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.
 17. Sürdürülebilir kalkınma için global destek ağının canlandırılması ve hedeflerin uygulanabilirliğinin güçlendirilmesini sağlamak.
Meniu