Нефтяной сепаратор

Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

YAĞ AYIRICI

Yağ Ayırıcı ; Evsel ve endüstriyel (kimyasal) atıksu arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. atık su içerinde çözünmeyen yağların tutulması için tasarlanan yağ ayırma sistemleri, debi, kullanım sektörü ve proses bağlı kalınarak, özel olarak üretilmektedir.

Çalışma Prensibi ; Atık su içerinde bulunan yağlar, ağırlık olarak sudan küçük olduğundan yüzeye, su içerisinde bulunan katı partiküller ise yağ ayırıcının özel olarak tasarlanmış alt kısmına çöker, yüzeyde çıkan atık yağlar, sistemde  bulunan yüzey sıyırıcısı ile atık yağ deposuna aktarılır ve sistemden uzaklaştırılır.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Yağ Ayırıcı ; Atık su içerinde bulunan yağlar, ağırlık olarak sudan küçük olduğundan yüzeye, su içerisinde bulunan katı partiküller ise yağ ayırıcının özel olarak tasarlanmış alt kısmına çöker, yüzeyde çıkan atık yağlar, sistemde  bulunan yüzey sıyırıcısı ile atık yağ deposuna aktarılır ve sistemden uzaklaştırılır.

Меню