Индустриални пречиствателни станции

Начална страница » Нашите услуги » Индустриални пречиствателни станции
Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Endüstriyel Atıksu Arıtma

На етапа на проектиране на пречиствателни станции за промишлени и химически отпадъчни води се проектира пречиствателна станция в резултат на пробите, взети от отпадъчните води от съоръженията. Високи коефициенти на ХПК, като голямо количество масло и грес, pH, цвят и тежки метали, се срещат в промишлено генерираните отпадъчни води.

Обикновено агрегатите за коагулация, флокулация и неутрализация са предназначени за третиране на химически отпадъчни води.

При проектирането на промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води проектите на инсталациите се правят, като се вземат предвид химичните вещества и техните съотношения в отпадъчните води.

Endüstriyel ve kimyasal atıksu, yeniden kullanılmadan ve deşarj edilmeden önce bazı önemli arıtma prosesleri ile arıtılması gerekmektedir. Kirleticileri gidermek ve atıksu oluşturan kuruluşların T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) standartları deşarj limitlerini sağlamak için endüstriyel atık su arıtma sistem ve tesisleri gereklidir. Atık su arıtması ayrıca kuruluşların endüstriyel işlemlerinde suyun tekrar kullanılmasını sağlayarak ve atık işleme maliyetlerini en aza indirerek tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Endüstriyel atıksu arıtma sistemleri; Mezbaha atıksu arıtma tesisleri, Kesimhane atıksu arıtma tesisleri, süt işleme arıtma tesisleri, meyve işleme arıtma tesisleri, balık işleme arıtma tesisleri, tekstil ve boyahane arıtma tesisleri, petrol ve maden arıtma tesisleri, organize sanayi bölgeleri arıtma tesisleri, boya arıtma tesisleri, fabrika arıtma tesisleri, sanayi sitesi arıtma tesisleri, tren yıkama ve bakım arıtma tesisleri, atolye ve tamirhane arıtma tesisleri, alüminyum atıksu arıtma tesisleri gibi bir çok arıtma tesisinde kullanılmaktadır.

ENDÜSTRİYEL ARITMA UYGULAMA ALANLARI

 • Toplu Konut Arıtma

  Mezbaha ve Et Entegre Arıtma Tesisleri

  Mezbaha atıksu arıtma tesisleri

 • Şantiye Arıtma

  Süt Üretim ve İşleme Tesisleri

  Süt İşleme ve Üretim Tesisleri

 • Kamp Alanı Arıtma

  Ağır Metal Üreten Tesisler

  Ağır Metal Giderim Sistemleri

 • Üniversite Arıtma

  Възстановяване на отпадъчни води

  Възстановяване на отпадъчни води

 • Yerleşim Yerleri Arıtma

  Petrol Sanayi ve Dolum Tesisleri

  Petrol İşleme ve Dolum Sahaları

 • Otel Arıtma

  Tekstil Sanayi Tesisleri

  Tekstil ve Boyahane Arıtma

 • Fabrika Arıtma

  Meyve İşleme ve Üretim Tesisleri

  Предприятия за преработка на плодове

 • Belediye Arıtma

  Maden Sanayi ve İşleme Tesisleri

  Maden Sanayi Atıksu Arıtma

 • Askeri Tesisleri Arıtma

  Kimya Sanayi

  Kimyevi Ürün Üretim Tesisleri

 • Organize Sanayi Arıtma

  Организирани индустриални зони

  Организирани индустриални зони

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA ÖRNEK PROJELER

Меню