Механичен екран

Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

МЕХАНИЧЕН ЕКРАН

Механичен екран; Това е оборудване за физическо третиране, което задържа твърд материал в пречиствателни станции за отпадъчни води, работещи с висок дебит. Механичните решетки са изработени от материали от неръждаема стомана AISI304 / 316.

Механичен екран; Изработват се проекти (размери на канали), включително фини и груби мрежи. В зависимост от проекта, той се монтира в един и същи канал отделно или комбинирано.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механичен екран; Докато отпадъчните води продължават да текат през канала, твърдите материали, по-големи от междината на екрана, се задържат върху повърхността на екрана, докато преминават през инсталираните екрани, които са свързани с кода на пода на канала. Чрез гребло, което се движи автоматично по своята ос, твърдите частици, задържани върху повърхността на екрана, автоматично се отвеждат на повърхността. Отпадъците, образувани в зоната за изстъргване на повърхността на отпадъците, се отстраняват от системата чрез прехвърлянето им в контейнера за отпадъци, разположен в задната част на ситото (по избор) или към конвейерната лента, проектирана според потока на съоръжението (по избор) с механичен скрепер.

Меню