Kəsimxana Çirkab Su Təmizləmə Sistemləri

Əsas Səhifə » Xidmətlər » Kəsimxana Çirkab Su Təmizləmə Sistemləri
Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

QƏSƏMBƏLƏRİN tullantı SULARININ TƏMİL SİSTEMLERİ

Kəsimxana Çirkab Su Təmizləmə Sistemləri

Qəssabxana Çirkab Su Təmizləmə Sistemləri; Mal-qara və qoyun kəsim məntəqələrindən və kəsim məntəqələrindən yaranan tullantı suları fiziki, bioloji və kimyəvi təmizləmə proseslərindən istifadə edilməklə müvafiq axıdma standartlarında təmizlənir.

Kəsimxana çirkab sularının təmizlənməsi; Güclü çirklənmə və neft tərkibli tullantı sularından biridir. Layihə müvafiq atqı sahəsinə uyğun olaraq hazırlanmalıdır. Avadanlıqların və prosesin düzgün seçilməsi kəsim məntəqələrində və kəsim məntəqələrində daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Obyektlərdə fiziki təmizləmə prosesində bərk maddələr və yağ bütün obyektə ötürülmədən giriş strukturunda saxlanmalıdır.

Qəssabxana tullantı sularının təmizlənməsi sistemləri və inteqrasiya olunmuş ət qurğuları qida sənayesi sənayesində müxtəlif növ obyektlərdir. Bu səbəbdən, kəsim məntəqələrində və inteqrasiya olunmuş ət müəssisələrində istehlak edilən suyun miqdarı və yaranan tullantı sularının miqdarı fərqli ola bilər. İstehlak edilən və əmələ gələn tullantı suyun miqdarı kəsilən heyvanların sayından, heyvanın iribuynuzlu və ya iribuynuzlu olmasından, heyvanın çəkisindən, müəssisədə istifadə olunan texnologiyadan, tullantı suyunun prosesdə təkrar istifadə edilib-edilməməsindən, kəsim nəticəsində əmələ gələn qan toplanır ya da yığılmaz, daxili orqanların tullantı su ilə qarışmasından asılı olmayaraq. .

Görünür ki, kəsim məntəqəsi tullantı sularının KOİ dəyəri 3500 – 12150 mq/L, BOI dəyəri 1200 – 2000 mq/L, Yağ və yağ dəyəri 90 – 2750 aralığındadır. mq/l, AKM dəyəri isə 400 – 2500 mq/L aralığındadır.

Çirkab suların xarakteristikası dəyərlərinin geniş diapazonu; qan tutma səmərəliliyi su istifadəsi, kəsilən heyvanın növü və ət emalının miqdarı kimi amillərdən asılıdır

KESİM MÜALİCƏ SİSTEMLERİ LAYİHƏLƏRİ

Menyu