Sürətli Mikser

Əsas Səhifə » Mexaniki Avadanlıq » Sürətli Mikser
Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

HIZLI KARIŞTIRICI

Hızlı Karıştırıcı ; Başta endüstriyel (kimyasal) arıtma tesisleri ve evsel atıksu arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

Hızlı Karıştırıcı lar ; Atık suyun homojen olarak karışmasını veya kimyasal çözelti hazırlanmasında kullanılmaktadır. Debi ve prosese bağlı olarak tasarımı yapılmaktadır. Karıştırıcılar betonarme havuzlar veya reaksiyon tanklarına göre imal edilebilmektedir.

ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR

Karıştırıcılar ; Atık suyun homojen olarak karışmasını veya kimyasal çözelti hazırlanmasında kullanılmaktadır. Debi ve prosese bağlı olarak tasarımı yapılmaktadır. Karıştırıcılar betonarme havuzlar veya reaksiyon tanklarına göre imal edilebilmektedir.

Menyu