MENÜ
HİZMETLER
BAŞVURULAR
KATALOGLAR

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik Arıtma Nedir ?

Biyolojik atık su arıtma , organik maddelerin ayrışmasına yardımcı olmak için doğal süreçler kullanılan bir arıtma işlemidir.

Biyolojik işlemler, normal hücresel süreçleri kullanarak organik atıkları parçalamak için bakterilere ve diğer küçük organizmalara dayanır. Atık su, tipik olarak, çöp, atık ve kısmen sindirilmiş yiyecekler gibi bir organik maddeler içerir. Ayrıca patojen organizmalar, ağır metaller ve toksinler içerebilir.

Biyolojik atık su arıtımının amacı, ayrıştırma sonuçlarının uygun bertaraf için kolayca toplandığı bir sistem oluşturmaktır. Biyolojik arıtma, organik maddelerin atık sudan en iyi şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için hem aerobik hem de anaerobik biyolojik prosesleri kullanmaktadır.
Biyolojik arıtma tüm dünya çapında kullanılmaktadır, çünkü birçok mekanik veya kimyasal işlemden daha etkili, yatırım ve işletme maliyetleri açısından ekonomiktir.

Örnek Proje Resimleri

Uygulanan Bazı Atık Su Sektörleri

  • Mezbaha ve Et Entegre Tesisleri
  • Süt İşleme ve Üretim Tesisleri
  • Termal Otel ve Kaplıcalar
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Tekstil Sanayi
  • Askeri Tesisler ve Kamplar
  • Üniversiteler
  • Oteller ve Dinlenme Tesisleri

Biyolojik Arıtma Uygulama Esasları

Biyolojik atık su arıtıma, fiziksel (ön arıtma) arıtmadan sonra uygulanan bir arıtma işlemidir. Ön arıtma ünitelerinde, çökeltiler veya yağ gibi maddeler atık sudan uzaklaştırılır.
Bu işlemler genellikle anaerobik ve aerobik süreçlere ayrılır. “Aerobik”, oksijenin mevcut olduğu bir işlemi ifade ederken, “anaerobik”, oksijenin bulunmadığı biyolojik bir arıtma işlemini tanımlar.

Menü