İHRACAT LOGOLAR

” Turkey Discover The Potential “

MENÜ
HİZMETLER
BAŞVURULAR
KATALOGLAR

Mbr Arıtma Sistemleri

MBR Arıtma Nedir ?

Endüstriler kısa ve uzun vadeli çevresel etkilerini en aza indirmek için dünya genelindeki, proses atık sularının arıtılmasında artan zorluklar ve maliyetlerle karşı karşıyadır.

Dolayısıyla, bu endüstrilerin çoğu, proses atık sularını arıtmak ve yeniden kullanmak, belediye arıtma tesislerine deşarj maliyetlerini azaltmak ve atık sulardan değerli ürünleri geri kazanmak için kendi arıtma sistemlerini kurmaktadırlar.

Membran Biyoreaktörler (MBR), yüksek konsantrasyonlarda organik madde, katı, sıvı konsantrasyonları ile yağ ve gres içeren atık suların arıtılması için idealdir. Membranlar biyokütleyi ve çözünmüş askıda katıları (MLSS) biyoreaktör içinde tutar. Böylece partikül, bakteri ve virüs giderimi sağlanarak temiz su elde edilir.

MBR’lar, geleneksel aktif çamur proseslerine kıyasla KOİ’nin %96-99’unu giderir.

Bununla birlikte, geleneksel batık MBR’lar kirlenmeye karşı oldukça hassastır. Bu da kapsamlı bakım gereksinimlerine ve daha düşük akış oranlarına neden olur.

Örnek Proje Resimleri

Uygulanan Bazı Atık Su Sektörleri

  • Evsel ve Endüstriyel atık suların ileri arıtımları
  • Yüksek kirlilik içeren sular
  • Atık sudan, sulama suyu elde edilmesi
  • Arıtma tesisi yerleşimin az olduğu alanlar
  • Arıtma tesisleri kapasite artışları
  • Atık su geri kazanım prosesleri
Menü