FƏALİYYƏTLƏRİMİZ

PAKET TULLANTI SULARININ TƏMİL SİSTEMLERİ

Kanalizasiya SBR, STP, Paket Tullantı Sularının təmizlənməsi ilə 100-1000 nəfərlik sürətli və qənaətcil həllər.

Məişət, Bioloji və Kimyəvi Paket Çirkab Su Təmizləyici Qurğuları ilə sürətli və qənaətli həllər təklif edirik. Fabrikimizdə 100% keyfiyyətli istehsal.

MBR TULLANTI SULARININ TƏMİL SİSTEMLERİ

MBR (Membran Bioreaktor) Bioloji və sənaye qabaqcıl təmizləmə texnologiyaları.

Yüksək tutumlu MBR tullantı sularının təmizlənməsi sistemləri, yüksək təmizlənmə səmərəliliyi və çirkab suların bərpası sistemləri.

MEXANİK AVADANLIQ İSTEHSALI

Ekranlar, Filtr Presləri, DAF, Yağ Separatorları, Mikserlər və Xüsusi İstehsal.

Çirkab su təmizləyici qurğular, mexaniki avadanlıqlar və lil susuzlaşdırma sistemləri ilə problemsiz və keyfiyyətli istehsallar.

BİOLOJİ TULLANTI SULARININ TƏMƏLƏLANMASI

Məişət, şəhər və dəmir-beton bioloji çirkab su təmizləyici qurğular.

Məişət və şəhər tullantı sularının bioloji təmizləyici qurğuları üçün mexaniki avadanlıqların dizaynı, tətbiqi və istehsalı.

MBBR TULLANTI SULARININ TƏMƏLƏLANMASI

MBBR (Biomedia) təmizləyici qurğularla yüksək müalicə effektivliyi.

MBBR Biomedia ilə biz aşağı təmizləyici qurğu sahəsi tələbləri, yüksək emal effektivliyi və sürətli tutum artımları təklif edirik.

DÖVRİ YOXLAMA & BİZNES XİDMƏTLƏRİ

Dövri təmizləyici qurğulara nəzarət və təmizləyici qurğuların istismarı.

Çirkab su təmizləyici qurğuların problemsiz və uyğun axıdılması standartlarını təmin etmək üçün satış sonrası xidmətlərimiz.

KİMYƏVİ TULLANTI SULARININ TƏMƏLƏLANMASI

kəsim yeri, toyuq kəsimi, süd və meyvə emalı və sənaye prosesləri

Mezbaha, süt tesisleri, tekstil sanayi ve diğer endüstriyel atık sularda çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz.

BƏRKASI VE FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Çirkab suların bərpası sistemləri, Qum və Karbon filtrasiya sistemləri

Tullantı sularının bərpası və ultrafiltrasiya sistemləri ilə proseslərinizdə tullantı sularınızdan istifadə keyfiyyətini hiss edin.

LAYİHƏ TƏSDİQ XİDMƏTLƏRİ

Paket Tullantı Sularının Təmizlənməsi, Bioloji və Kimyəvi Təmizləmə Qurğuları Layihəsinin Təsdiq Xidmətləri.

Çirkab su təmizləyici qurğular layihəsinin təsdiq faylının hazırlanması və təmizləyici qurğuların məsləhət xidmətləri.

Menyu