MBR Wastewater Treatment Systems

Home Page » Services » MBR Wastewater Treatment Systems
Anmeksan Kalite
Banner Üyelik

MBR WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS

MBR Treatment Systems

MBR Atıksu Arıtma Sistemleri ; Atık suların biyolojik arıtımında kullanılan konvansiyonel aktif çamur sistemlerinde, arıtılmış suyun çamurdan ayrılması çöktürme tankı ile sağlanmaktadır.

MBR arıtma sistemlerinde ise arıtılmış suyun ayrımı fiziksel bir bariyer olan membranlar ile havalandırma havuzu içerisinde yapılmaktadır. Böylece, havalandırma havuzu içerisinde çamur konsantrasyonu ve çamur yaşı yüksek tutulabilmekte, çöktürme tankında görülen işletme problemleri ile karşılaşılmamakta ve havalandırma havuzu hacmi daha küçük olmaktadır. Membranlar ile arıtılan su yüksek kalitede olup, farklı maksatlarla suyun geri kazanımı mümkün olabilmektedir. MBR arıtma modülleri, konvansiyonel aktif çamur sistemlerinin kapasite artırımı ve geliştirilmesi için de uygun modüler sistemlerdir.

MBR atıksu arıtma sistemleri (Membran Biyoreaktörler), yüksek konsantrasyonlarda organik madde, katı, sıvı konsantrasyonları ile yağ ve gres içeren atık suların arıtılması için idealdir. Membranlar biyokütleyi ve çözünmüş askıda katıları (MLSS) biyoreaktör içinde tutar. Böylece partikül, bakteri ve virüs giderimi sağlanarak temiz su elde edilir.

Atık sularını arıtmak ve yeniden kullanmak (Atık su geri kazanımı), belediye arıtma tesislerine deşarj maliyetlerini azaltmak ve atık sulardan değerli ürünleri geri kazanmak için kendi arıtma sistemlerini kurmaktadırlar. MBR Arıtma Sistemleri; Geleneksel aktif çamur proseslerine kıyasla KOİ’nin %96-99’unu giderir.

MBR TREATMENT SYSTEMS

 • Mass Housing Treatment

  Mass Housing and Buildings

  Mass Housing, Villa Site Wastewater Treatment

 • Construction Site Treatment

  Construction Sites

  Construction, HEPP, Dam Sites Treatment

 • Campground Treatment

  Campgrounds

  Campgrounds and Camping

 • University Treatment

  Universities

  Universities, Campuses and Social Area Refinements

 • Settlements Treatment

  Temporary Settlements

  Refugee Camps, Temporary Settlements

 • Hotel Treatment

  Hotels Resorts, Cottages

  Hotel, Motel, Resort

 • Factory Treatment

  Factories

  Factories, Textile, Dairy and Fruit Wastewater Treatment

 • Municipal Treatment

  Municipality and Villages

  Municipal, District and Village Treatments

 • Military Facilities Treatment

  Military Facilities

  Military Facility, Education Field Wastewater Treatments

 • Organized Industrial Treatment

  Organized Industrial Zones

  Organized Industrial Zone MBR Treatment

MBR TREATMENT SYSTEMS PROJECTS

Menu