İHRACAT LOGOLAR

” Turkey Discover The Potential “

MENÜ
HİZMETLER
BAŞVURULAR
KATALOGLAR

Proje Onay Hizmetleri

Atıksu Arıtma Tesisleri, Proje Onay Hizmetleri ...

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarafından hazırlanan 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında Atık su arıtma tesisleri projeleri ve yapımları başlamadan önce, İlgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu’ nda belirtilen esaslar ve maddeler doğrultusunda ” Proje Onay Dosyası ” hazırlanılarak sunulmaktadır.

Anmeksan A.Ş ; Proje Onay Dosyasının hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması adına Yeterliliğe sahiptir. Proje Koordinatörlüğü bulunan firmamız Evsel, Endüstriyel Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı projelerini hazırlamakta ve onaya sunmaktadır.

Menü