MBR Atıksu Arıtma Nedir ?

Ana Sayfa » MBR Atıksu Arıtma Nedir ?
Turkey Anmeksan

MBR Atıksu Arıtma Nedir ?

MBR Atıksu Arıtma Nedir ? MBR Arıtılmış sudan toplam organizma kütlesini (biyokütle) filtrelemek için ultrafiltrasyon veya mikrofiltrasyon membranlarının işlemlerini kullanan bir atık su arıtma sistemi olarak tanımlanır. Bu sistemlerde kullanılan membranlar, arıtılmış sudan TSS ve bakterileri uzaklaştırma kabiliyetine sahip, 0,1 pm veya daha küçük gözenek boyutlarından oluşur. Ayrıca, membran modülünün havalandırma havuzlarına veya hatta havuzun dışından ayrı tanklara daldırılabileceğine de dikkat edilmelidir.

Membran Biyoreaktör (MBR) Modülleri, atık suyun arıtılması ve membran filtrasyonu için kombinasyon halinde kullanılır. Bu süreç, bakteri ve patojenik mikroorganizmaların kullanımı yoluyla biyolojik olarak parçalanabilen kirliliğin etkili bir şekilde azaltılmasına yardımcı olur. Atıksu arıtıldıktan sonra, aktif çamur, arıtılmış sudan bir mikrofiltrasyon membranı ile ayrılır.

Membran Biyoreaktör Modüllerinin İşlevleri

  • Askıda katı madde gideirmi
  • Biyolojik olarak parçalanabilen maddeleri çözün (yağlar, deterjanlar, yağlar)
  • Fosfat ve nitrojen giderimi

Membran biyoreaktör nasıl çalışır?

Membran biyoreaktörleri, mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon gibi bir membran prosesini askıya alınmış bir büyüme biyoreaktörü ile birleştirerek çalışır. MBR sistemleri artık büyük ölçekli üretim tesislerinde kentsel ve endüstriyel atık su arıtımı için yaygın olarak kullanılmaktadır. MBR sistemleri evsel atıksu ile kullanıldığında, sulama veya deniz suyu, acı ve yüzey suyu kaynaklarına deşarj edilmek üzere yeterli kalitede atık su üretebilmektedir. MBR sistemleri, küçük ayak izleri, kolay kiralama ve eski atık su arıtma tesislerinin yükseltilmesi gibi geleneksel sistemlere göre belirli avantajlara sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler, atık sularda bulunan mikrobiyolojik organizmalar gibi birçok kirleticinin giderilmesinde optimum performans sunar.

MBR Uygulamaları

Tipik uygulamalar arasında içecek fabrikalarından, mandıralardan, fırınlardan, meyve ve sebze işleme tesislerinden, et işleme ve paketleme tesislerinden, petrokimya tesislerinden ve rafinerilerden gelen atık sular bulunur . Küçük topluluklar veya belediye kanalizasyonlarına erişimi olmayan gelişmeler de MBR’nin küçük ayak izinden ve basitliğinden yararlanabilir.

MBR çıkış suyu nispeten çok saftır. Tipik olarak, hem BOİ hem de TSS 5 mg/L’nin altına düşürülecektir, bu da teknolojiyi sulamada, soğutma kulesi suyunda, tuvalet sifonunda, arazi uygulamasında veya daha fazla saflaştırma ve yeniden kullanım için ham su olarak yeniden kullanıma uygun hale getirir.

Menü